Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Burton, Richard Francis, istraživač, pustolov i brit. konzul u Trstu (Torquay, 19.III.1821 – Trst, 20.X.1890). Rođen u obitelji koja se u njegovoj ranoj mladosti često selila, odrastao je u Engleskoj, Francuskoj i Italiji. Napustivši studij u Oxfordu, krenuo je za voj. karijerom u Indiju. Ondje je naučio sve važnije lokalne jezike, usavršavao je arapski i naučio perzijski. Između 1853. i 1855., prerušen, potajno je posjetio islamske svete gradove Meku i Medinu, a potom i zabranjeni grad Harar u Etiopiji. God. 1857–58. istraživao je ist. Afriku, a zatim putovao po SAD-u. God. 1862–72. obnašao je dužnost brit. konzula u Nigeriji, Brazilu, Damasku, te od 1873. do smrti u Trstu u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Nemiran istraživački duh i tu ga je tjerao na putovanja po bližoj i daljoj okolici, pa je u društvu tršćanskih i istarskih tal. intelektualaca obilazio i istraživao gradinska naselja i u Istri. Intenzivno se dopisivao s intelektualcima izvan Trsta i Istre, a tekstove je redovito slao engl. časopisima za objavljivanje. Tako je njegovo za Istru najznačajnije djelo Notes on the Castellieri or Prehistoric Ruins of the Istrian Peninsula (Anthropologia, London Anthropological Society, London 1874, 1), prevedeno i na talijanski (Note sopra i Castellieri e rovine preistoriche della penisola istriana, Kopar 1877, pretiskano u Trstu 1970). Drugo djelo o Istri je More Castellieri (The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, London 1878, 7; tal. prijevod Note sull’Istria, Archeografo Triestino, 1963–1964; hrv. prijevod Bilješke o Istri, Labin 2003, ser. IV, 25–26). Pisao je i o prapovijesnim i antičkim, pa i drugim ostatcima na Hvaru, Visu, Palagruži, u Saloni i Osoru. Burton je svojim obilascima Istre skupljao zemljopisne, pov. i etnografske podatke o zemlji i stanovnicima, a pridružio se onima koji su upravo u to vrijeme u gradinama prepoznali prapov. naselja, a ne rim. logore (kao Kandler).

LIT.: J. A. Casada, Sir Richard F. Burton, Boston 1990; M. S. Lovell, A Rage to Live, A Biography of Richard and Isabel Burton, London 1998.

R. Matijašić

 


Richard Francis BURTON