Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Butoniga, naselje i skup zaselaka (Bašići, Tončići) sjeverno od Pazina (45°16′N; 13°57′E); 88st. (2001). Nalazi se uz cestu Pazin–Kršikla, u općini Pazin. Stanovnici se bave poljodjelstvom. Područje je bilo feud pićanskoga biskupa, dio Pazinske knežije, a u Urbaru 1498. javlja se pod imenom Woltenegg. Padine prema dolini rječice Butonige bile su poznate po šumama. Jednobrodna grobljanska crkvica Sv. križa ima polukružnu apsidu i zvonik na preslicu. To je romaničko zdanje, u kojem su zidne slike s kraja XIV.st. U apsidi su prikazani Maiestas Domini i dvanaest apostola, a na zidovima su bili prizori iz Kristova života, nekoliko svetaca i didaktičan prikaz smrti kao kosca. Od njih su očuvani samo malobrojni ulomci. Djelo je pučkoga slikara, koji se još služi romaničkim nasljeđem u repertoaru bordura i ikonografiji, ali uvodi i nove, gotičke motive.

LIT.: B. Fučić, Butoniga, Bulletin JAZU, 1960, 2–3; isti, Istarske freske, Zagreb 1963; I. Perčić, J. Nešković, M. Medić, Konzervatorski radovi na kapeli Sv. Križa u Butonigi, Zbornik zaštite spomenika kulture, Beograd 1960.

Ž. Bistrović

First
Prev
Slika 1 od 4
Next
Last

BUTONIGA – 1. freske u apsidi crkve Sv. križa;
First
Prev
Slika 1 od 4
Next
Last