Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Balentović, Ivo (pseud. i inicijali: Ivo Posavac, Ivo Dragić, V. Bežanski, I. B., (ib) i ib), pripovjedač, pjesnik i prevoditelj (Županja, 25.IV.1913 – Županja, 4.VIII.2001). Građansku školu završio je Županji. Radio je kao laborant, tehn. crtač i novinar. Nakon rata često je mijenjao prebivališta, a od 1961. živio je i djelovao u Umagu, gdje je 1967–93. izdavao knjiž. časopis Susreti, kojemu je izišlo 30 brojeva. Književno se javio kao srednjoškolac, a prvu knjigu novela, Život za opanke, objavio je u Jastrebarskome 1936. Tiskao je više od 25 naslova, od kojih 12 u vlastitom izdanju. Napisao je prvi kulturno-pov. vodič Umaga i okolice, koji je 1964. tiskao na hrvatskom, njemačkom i talijanskom. Tematski ponajviše zaokupljen slavonskim selom i njegovim ljudima, a osloncem na tradicionalno pripovijedanje, stalno tragajući i ispitujući nova područja zanimanja, bavio se svijetom izopćenika, lutalica i čudaka te psiholoških suprotstavljenosti muškog i ženskog bića u intelektualnoj sredini. Gl. su mu djela: Polomljene grane (1942), Balkanske priče (1956), U sjeni zaborava (1963), Osmijeh zlatne doline (1996) i dr. Sa S. Alićem izdao je knjigu Tin u anegdotama (1960). Također je autor pjesama naglašene sentimentalnosti te knjige za mlade Dječak i limena truba (1969), prevedene na češki. Prevodio je s bugarskog, slovenskog i makedonskog. Za neobjavljeni roman Slučaj Petra Samca dobio je nagradu »Drago Gervais« 1975.

N. Fachin