Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Cagni, Umberto, tal. admiral (Arti, 24.II.1863 – Genova, 1932). Legendarni zapovjednik broda Stella Polare i istraživač Sjevernoga pola 1899–1900. Vojni pom. zapovjednik i viceadmiral u Talijansko-turskom ratu 1911–12. te u I.svj. ratu. Tal. kraljevska ratna mornarica 4.XI.1918. uplovila je u Opatiju, Rovinj, Poreč i Lošinj te ih okupirala. Jedna je flotila pod njegovim zapovjedništvom uplovila u Rijeku 30.X., te je C. objavio ujedinjenje Rijeke s Italijom. Potom je 5.XI. uplovio u Pulu i ustrojio stožer zone cijeloga sjev. Jadrana. Nakon okupacije Pule proglasio je zabranu okupljanja i štrajkova te ukinuo mjesne odbore Narodnoga vijeća Države SHS, a upravu su preuzeli talijanski voj. zapovjednici. Osnovao je niz tal. nacionalističkih udruga radi »neposredne promidžbe talijanstva u gradu Puli«. Pod njegovim se izravnim zapovjedništvom nalazio južni i sred. dio Istre. Na tom ga je položaju naslijedio viceadmiral Diego Simonetti.

LIT.: B. Benussi, Le sette giornate di Pola (dal 30 ottobre a 5 novembre 1918), Parenzo 1920; V. Stagni, Come Pola fu redenta, Pola 1928; D. Šepić, Odbori narodnog vijeća SHS u Puli i Istri, Istra, 1978, 1–2; isti, Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu i talijanska okupacija na Jadranu 1918. godine, Anali Jadranskog instituta JAZU, 1965, 2.

D. Dukovski