Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Campeggi, Giovanni (Campegi, Campegio, latin. Campegius, Iohannes), porečki biskup (Bologna, 1513 – Bologna, 7.IX.1563). Postignuo je doktorat obaju prava. Stupio je u crkv. službu i brzo napredovao u crkvenoj hijerarhiji zahvaljujući rodbinskim vezama. Porečkim biskupom bio je od 1537. do 1553., kad je postao nadbiskupom u Bologni. Kao biskup nije boravio u Poreču, nego je samo povremeno dolazio, a upravljanje biskupijom prepuštao je biskupijskomu vikaru. U njegovo je doba izrađen popis dobara i posjeda Porečke biskupije, koji je važno vrelo u proučavanju gosp. stanja i crkv. strukture toga dijela Istre (objavljen u AMSI, 1891., 7). Stekao je neograničena prava na gradove Vrsar i Savičentu, što je izazvalo sukob s Venecijom i plemstvom. Sudjelovao je na Tridentskom koncilu 1547., a protivio se crkv. reformama.

R.