Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Campitelli, Matteo, odvjetnik i političar (Rovinj, 1828 – Rovinj, 25.IV.1906). Pravo je završio na Sveučilištu u Padovi, a više je godina uz odvjetnički posao obnašao važne polit. i upravne dužnosti. Bio je jedan od najvažnijih predstavnika umjerene struje istarskih tal. liberala potkraj XIX.st., zastupnik u Istarskom saboru od njegova prvog saziva 6.IV.1861., jedan od petorice rovinjskih zastupnika koji su glasovali protiv slanja predstavnika u Carevinsko vijeće (nessunisti), pokrajinski prisjednik (1867–77. i 1877–83), rovinjski gradonačelnik od 1870. do 1889., pokrajinski kapetan od poč. 1889. do kraja 1903., predsjednik Pokrajinskoga povjerenstva za pošumljavanje i Pokrajinskoga poljop. savjeta te doživotni član u Camera dei Signori (od 1905). Odlikovan je 1882. Križem viteza reda Franje Josipa I. i komendom istoga reda sa zvijezdom. Za njegovih gradonačelničkih mandata razgranata je rovinjska obrazovna mreža, 1872. pokrenuta prva tvornica duhana, a 19.VIII.1876. u Rovinj je stigao prvi vlak prugom Kanfanar–Rovinj. Naposljetku, 1888. otvoreno je klimatsko morsko lječilište Erzherzogin Maria Theresia Seehospiz (→ Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju »Primarijus dr. Martin Horvat«), a ti su projekti i u idućem razdoblju označili gosp. i društv. razvitak Rovinja.

LIT.: G. Quarantotti, Storia della Dieta del Nessuno, Parenzo 1938; A. Benedetti, Rovignesi che si sono particolarmente distinti, u: Rovigno d’ Istria, Trieste 1997; A. Segariol, Cronache di Rovigno, urednik A. Pellizzer, Trieste–Rovigno 2000.

M. Budicin