Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Campsa de Boboti, Paolo, rezbar (Venecija, kraj XV.st. – Venecija, poč. XVI.st.). Zajedno sa svojim šurjakom Giovannijem izradio je okvir oltara u crkvi sv. Marije Milosrdnice u Bujama (dovršili 1497) i rezbarenu pozlaćenu palu za crkvu sv. Servula u istom gradu (1499). Podatke o tome donosi G. F. Tomasini. Najvažniji mu je rad polikromirani oltarni triptih za crkvu sv. Mihovila u Baški na Krku (1514).

LIT.: F. Semi, L’arte in Istria, AMSI, 1935, 47; G. Caprin, L’Istria Nobilissima, Trieste 1905.

R.