Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Cella, Giovanni, graditelj orgulja (Cres, 1840 – Pula, 1908). Ne zna se gdje je i kod koga izučio orguljarski zanat, a kao samostalni majstor popravljao je, pregrađivao i gradio orgulje u mnogobrojnim crkvama duž ist. obale Jadrana od Istre do Boke kotorske. Na poč. XX. st. otvorio je trgovinu glazb. istrumentima u Puli.

LIT.: G. Radole, L’arte organaria in Istria, Bologna 1969.

R.