Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Cere (Sveti Matej), naselje 5,5km jugoist. od općinskoga središta Žminja (45°40̍′N; 13°57′E; 362m nadm. vis.); 132st. (2001). Nalazi se na županijskoj cesti Žminj–Barban, a tvori ga više manjih naselja (Badnjevari, Barišini, Bošci, Čubani, Dohrani, Feštini, Gajmani, Haluzi, Hrljini, Jušani, Kinkeli, Pohmani, Rojnići, Žavori, Žgombini). Stanovnici se bave uglavnom poljodjelstvom (vinova loza, žito) te nešto poduzetništvom (pekarnica u Balićima i dr.). Do 1842. naselje je bilo u sastavu žminjske župe, a zatim je postalo kapelanijom te 1952. posebnom župom. Župna crkva sv. Mateja i sv. Matije apostola jednobrodna je građevina sagrađena 1630. na mjes-tu prijašnje crkve. Ima lopicu (1698), preslicu s jednim zvonom na pročelju i pjevalište iznad ulaza.

R. Matijašić