Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Cobol & Priora, tiskara u Kopru nazvana po vlasnicima (1888–1905) Antoniju Cobolu i Carlu Priori; do 1888. bila je u vlasništvu C. Priore. Nalazila se u kući Francesca Zage – Parussolina. U njoj su se tiskale serijske publikacije (La Provincia dell’Istria, Pagine Istriane, almanah La Concordia) i monografska djela različitih autora (F. Babudri, B. Benussi, P. Ghersa, A. Casagrande, N. Del Bello, A. Marsich, G. Pusterla i dr.), s pretežito zavičajnom tematikom. Nakon 1905. C. Priora nastavio je djelovati samostalno.

LIT.: A. Cherini, Le arti grafiche a Capodistria, Borgolauro, 2002, 42.

L. Chersicola