Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Contarini, Giovanni, slikar (Venecija, 1549 – ?, prije ili oko 1604). Po temeljnom obrazovanju notar te po vlastitoj izjavi autodidakt. S prijateljem slikarom Pietrom Malombrom primao je savjete od kipara Alessandra Vittorija te zahvaljujući njemu proširio repertoar (u početku slikao isključivo portrete). Oko 1579. otišao je u Prag na dvor Rudolfa II. i stekao titulu viteza. U Veneciju se vratio 1591., a potom još jednom kraće boravio u Češkoj i Flandriji. God. 1596. bio je tužen što se bavi slikarstvom, a nije članom bratovštine Arte dei dipintori. Izgubio je proces te morao platiti kaznu i sudske troškove, pa se od 1597. do 1600. javlja kao član slik. ceha. Jedino se Contarinijevo potpisano i datirano djelo Pričest apostola nalazi u vodnjanskoj župnoj crkvi, a natpis glasi IOANES CONTARE ANO DOM MCLXXXXVIII SOTO LA GASTALDIA DE ANTONIO VIRIZZO. U župnoj crkvi u Višnjanu na lijevom bočnom oltaru, nalazi se njegova pala Tri sveca.

LIT.: A. Bristot, Un artista nella Venezia del secondo Cinquecento: Giovanni Contarini, Saggi e Memorie di Storia dell’Arte, 1980, 12; R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano 19932; N. Kudiš Burić, Alcuni contributi Istriani all’ »Accademismo« veneziano fra Cinque e Seicento in Istria, Arte in Friuli, arte a Trieste, 1999, 18–19; E. Lucchese, Contarini, Giovanni, u: La pittura nel Veneto. Il Seicento, II, Milano 2001.

N. Kudiš-Burić