Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Anderle, Václav Lev, slikar, šumar (Krejcar, Češka, 25.VIII.1859 – Lázné Podebradech, Češka, 27.VI.1944). Završio je studij na Visokoj školi za šumarstvo u Beču i usporedno učio na bečkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Radio je kao šumar u Češkoj, 1888–99. u Hrvatskoj i Bosni, potom u Würtenbergu. Slikao je ugl. motive iz prirode, života u šumi, seljačkoga života, vedute i sl., te likovnim prilozima surađivao u različitim listovima (Zlatá Praha. Světozár, Über Land und Meer, Neue illustrierte i dr., te u hrv. Vijencu, Domu i svietu, Nadi). Crtež mu je siguran, kompozicija uravnotežena. Ilustrirao je više izdanja izdavačke kuće L. Hartman (Kugli i Deutsch) u Zagrebu (I. Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića, A. Kačić-Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga i dr.). Njegove ilustracije divot-izdanja putopisa D. Hirca Hrvatsko primorje (1891) i Gorski kotar (1898) imaju donekle i dokumentarnu vrijednost: od istarskih je krajeva vjerodostojno oslikao Kastav (»biser-zrno Liburnije«), Volosko, Veprinac, Opatiju i okoliš (Villu Angiolinu, Litrovov most), Iku, Lovran, Mošćeničku Dragu, Mošćenice, Brseč te Učku i Ćićariju.

LIT.: Znameniti i zaslužni Hrvati, Zagreb 1925; Riječ nakladnika (predgovor pretisku), u: D. Hirc, Hrvatsko primorje, Rijeka 1993.

Đ. Križman-Zorić