Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Czoernig von Czernhausen, Karl, statističar (Černousy, Češka, 5.V.1804 – Gorica, 5.X.1889). Studirao je pravo u Pragu i Beču. God. 1841. imenovan je ravnateljem Statističkoga ureda u Beču; 1846. proveo je prvu anketu o jezičnoj pripadnosti naroda u Monarhiji, koja mu je poslužila u izradi etnogr. karte Carstva (Etnographische Karte der österreichischen Monarchie, I–III, Beč 1855–57). Od 1850. radio je u Ministarstvu trgovine na preuređenju austr. trgovačke mornarice. God. 1853–59. vodio je Odjel željezničkoga poslovanja i izgradnje željeznice (sudjelovao je u izradbi zakona o želj. koncesiji 1854), do 1865. predsjedao je Statističkim upravnim povjerenstvom. Među prvima je upotrijebio statističke podatke na području želj. prometa. Od 1852. do 1863. organizirao je i preuzeo vodstvo Središnjega povjerenstva za proučavanje i očuvanje spomeničke i pov. baštine. Za povijest Istre i Austrijskoga primorja (a i čitave Monarhije) važni su njegovi radovi s područja statistike i etnografije te izrada više etnogr. karata Habsburške Monarhije. Gl. su mu djela: Ethnographic der Österreichischen Monarchie mit einer etnographischen Karte in vier Blaettern (Beč 1855–57), Die ethnologischen Verhältnisse des österreichischen Küstenlandes nach dem richtiggestellten Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1880 (s etnogr. kartom, Trst 1885). Bio je dopisnim članom bečke Akademije znanosti.

M. Manin