Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Čehić, Albino, novinar, gosp. stručnjak, radijski i novinski izvjestitelj (Katun kraj Baderne, 19.VIII.1938 – Zagreb, 17.IX.2000). Osnovnu i srednjoškolsku izobrazbu stekao je u Puli, a zarana se počeo zanimati za novinarstvo. Napose je to došlo do izražaja tijekom studija na Ekonomskome fakultetu u Rijeci, kada je surađivao u Novome listu i Studentu (kojeg je bio gl. i odgovorni urednik) te nastupao kao voditelj studentskih emisija Radio Rijeke (1963–66). Najviši su domet njegove novinarske karijere godine rada na Radio Zagrebu, kada je, kao vrstan stručnjak u području gospodarskoga, poglavito financijskoga novinarstva, u redovitim emisijama nastupao kao komentator analitičar. Profesionalna i stručna razina njegovih sadržajnih osvrta na gosp. zbivanja u Hrvatskoj, a djelomično i u Italiji (više je godina bio dopisnik RAI-a), pribavila mu je ugled doajena gospodarskoga radijskoga novinarstva.

M. Bertoša