Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Čelega, arheol. nalazište i dio naselja Novigrada. Kraj zaselka u blizini Novigrada B. Marušić istražio je 1955. i 1956. dvanaest ranosrednjovj. grobova iz druge pol. VII. st. U njima su nađeni kućna keramika tzv. podunavskog tipa, dvije srebrne naušnice s petljom na donjoj strani karičice, brončani okvir spone, brončana spona s trokutastim okovom na proboj, šest koštanih češljeva na dva reda i ulomci stakla svijetlozelene i maslinaste boje. Nalazi upućuju na miješanje barbariziranoga romanskog i novodoseljenoga slavenskog stanovništva u ranom sr. vijeku (B. Marušić).

LIT.: B. Marušić, Zgodnjesrednjeveško grobišče v Čelegi pri Novigradu v Istri, Arheološki vestnik, 1958–59, 9–10; B. Marušić, Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku, Pula 1995.

R. Matijašić