Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Čepić, naselje kraj Oprtlja, u općini Oprtalj (45°25′N; 13°49′E; 380m nadm. vis.); 60 st. (2001). Nalazi se ponad slikovite krške doline, tipične za krajolik Gornje Bujštine. Stanovništvo se bavi isključivo poljodjelstvom i stočarstvom. Dosta dobro očuvano naselje tipičan je primjer ruralnoga graditeljstva u kamenu. Izvan naselja nalazi se trobrodna crkva sv. Marije od Snijega, s poligonalnom apsidom i kasnogotičkim mrežastim svodom. Konzole i zaglavni kameni figuralno su ukrašeni. Prema lat. natpisu, crkvu su 1492. izgradili majstori Matej iz Pule i Petar iz Ljubljane. Na pročelju je zvonik visok 15m. U crkvi je glagoljski monogram i natpis iz 1588., uklesan iznad kapitela prvoga luka južnog niza stupova. Na groblju je crkva Presvetoga Trojstva, izgrađena u XVII.st. na mjestu ranije.

LIT.: R. Ivančević, Crkva sv. Marije Snježne kod Čepića, Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 1960, 2.

R. Matijašić


ČEPIĆ, unutrašnjost crkve sv. Marije od Snijega