Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Červar, Gjuro (Đuro), odvjetnik i političar (Červari kraj Sv. Lovreča Pazenatičkoga, 21.XI.1876 – Opatija, 8.V.1954). Školovao se i u Zagrebu studirao pravo potporom svojega ujaka biskupa J. Dobrile, ali je zbog sudjelovanja u spaljivanju mađ. zastave 1895. isključen sa Sveučilišta i osuđen na zatvorsku kaznu. Studij je nastavio u Beču te 1900. diplomirao. Živio je i radio u Opatiji, gdje se bavio odvjetništvom i politički djelovao, te je već 1902. postao tajnikom Političkoga društva za Hrvate i Slovence u Istri, a 1909. izabran je za zastupnika u Istarskom saboru za općinu Volosko i Podgrad. Dužnost je obnašao do 1911., kada je dao ostavku, a iste je godine bio potpisnikom nagodbe tal., hrv. i slov. političara, kojom je, među ostalim, bio zajamčen razvoj hrvatskih škola u Istri. Na izborima 1914. optuživali su ga za suradnju s njem. i tal. političarima, ali za I.svj. rata austrijske su ga vlasti, zajedno s bratom → Š. Červarom, konfinirale najprije u Ljubljanu, a potom kraj Graza. Po završetku rata vratio se u Opatiju, ali su ga tal. vlasti ubrzo zatvorile i potom protjerale u Kraljevinu SHS. Nakon neuspjeloga sudjelovanja na izborima za Narodnu skupštinu 1923., radio je do 1941. kao odvjetnik u Sušaku, a 1941–43. Talijanske vlasti su ga zatočile u Iserniji (Italija). Nakon 1945. nije sudjelovao u društv. i polit. životu. O istarskim temama pisao je u Riečkom novom listu (1912) i Jugoslavenskoj njivi (1919).

LIT.: Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri, Zbornik, Zagreb 1969; B. Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, II, Pazin 1973.

R.