Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Dacci (Daci, Dazzi, Dazij), mlet. obitelj graditelja orgulja u XVIII. i na poč. XIX.st. Nasljednici su graditeljske radionice Petra Nakića u Veneciji i nastavljači njegova rada, te im glazbala imaju sva obilježja Nakićeve škole, vrsnoću izradbe zračnica, mehanike i svirala te plemenitost tona (L. Šaban). Francesco (?, 1712 – Venecija, 1784), darovit je Nakićev učenik kojemu majstor 1760. povjerava vođenje radionice. Od 1770. Nakićev je nasljednik te nastavlja njegov rad. Gradio je mnogobrojne orgulje također po Istri, Hrvatskome primorju i Dalmaciji. U Istri se 1759. navodi kao majstorski pomoćnik na izradbi orgulja župne crkve sv. Nikole u Pazinu i u ugovoru za izradbu orgulja Eufrazijeve bazilike u Poreču. Samostalno je izgradio orgulje u župnoj crkvi Uznesenja Bl. Djevice Marije u Umagu 1776. Francesco Antonio (Venecija, 18.II.1751 – Venecija, 23.III.1804), Francescov nećak, vjerojatno đak Nakićeve škole, radio je u obiteljskoj radionici. Koliko je poznato, u Hrvatskoj je izgradio samo orgulje u župnoj crkvi u Novigradu (1794). Giacomo (XVIII.st.), otac Francesca Antonija, izradio je kućište za Nakićeve orgulje u Nerežišćima na Braču. Nakon smrti Francesca Antonija Nakićevu je radionicu preuzeo → G. Callido.

LIT.: G. Radole, L’arte organaria in Istria, Bologna 1969; L. Šaban, Umjetnost i djela graditelja orgulja Petra Nakića u Dalmaciji i Istri, Arti musices, 1973, 4.

Đ. Križman-Zorić, R. Matijašić