Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Dal Zotto, Antonio, kipar (Venecija, 1841 – Venecija, 19.II.1918). Tehnička znanja i vještine stekao je u očevoj kamenorezačkoj radionici. Od 1870. predavao je kiparstvo na Likovnoj akademiji u Veneciji, gdje je naslijedio svojega profesora L. Borra i vodio katedru za umj. anatomiju. Također je predavao u Školi za oblikovanje. Bio je članom odbora Venecijanskoga bijenala od njegova početka 1895. Autor je monumentalnih kipova: slikar Tizian Vecelli (Pieve di Cadore 1880), komediograf Carlo Goldoni (Venecija 1883), tal. kralj Viktor Emanuel II. (S. Martino della Battaglia 1893) te časnik Sebastiano Veniero (Venecija 1904), kojima je dosegnuo vrh mlet. i eur. zreloga i kasnoga historicizma. Na Tartinijevu trgu u Piranu dominira njegov brončani kip violinista G. Tartinija (2,45m), postavljen na više od 4m visoko podnožje od bijeloga kamena, djelo tršćanskoga kamenoresca Antonija Tamburlinija. Tartinijev lik, barokno razigran i namijenjen razgledu sa svih strana, prikazan je u trenutku zanosa, kako se nakon završene skladbe s violinom i lukom u rukama blago klanja publici. Kip je otkriven 2.VIII.1896., kada je u Piran morskim putem doputovalo više od 4660 posjetitelja.

LIT.: D. Žitko, Antonio Dal Zotto e il monumento di Tartini a Pirano, Lasa pur dir, Pirano 1996.

D. Žitko

 


Antonio DAL ZOTTO, kip G. Tartinija, 1896., Piran