Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Damin, Narcis, prirodoslovac (Senj, 27.X.1845 – Bakar, 26.VIII.1905). Nakon školovanja u Senju i Zagrebu kao srednjoškolski prof. prirodoslovnih predmeta predavao je od 1868. u Rijeci i Gospiću, a od 1876. u Bakru (Nautička škola). Osobito se bavio proučavanjem pauka (arahnologija) u Istri i Hrvatskom primorju. Opisao je nekoliko novih vrsta, a napisao je i sistematiku pauka hrv. krajeva (Pauci Dalmacije, Hrvatske, Slavonije i Istre, Rad JAZU, 1900., 143). Proučavao je i crnu udovicu (Latrodectus tredecimguttatus, Rad JAZU, 1896., 126). Objavljivao je u domaćim i inozemnim znan. časopisima na hrv. i njem. jeziku.

LIT.: A. Langhoffer, Narcis Damin, Glasnik Hrvatskog naravnoslovnog družtva, 1906, 18.

R.