Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Dane, naselje na Ćićariji, u općini Lanišće uz cestu Buzet–Vodice (45°28′N; 14°3′E; nadm. vis. 609m); 12 st. (2001). Okruženo brdima, zaštićeno je od sjev. vjetrova i otvoreno prema jugu. Plodno polje i obilje vode (osim ljeti) omogućuju proizvodnju hrane, a u prošlosti su stočarstvo i proizvodnja drvenog ugljena bile gl. djelatnosti. Na cijelom području Dana i okolnih sela mnogobrojni su nalazi ljudskih ostataka u pećinama (Novačka peć, Ivkina peć i dr.), najviše iz mezolitika i kasnijih razdoblja. U pov. izvorima spominje se u X.st. kao područje tršćanske općine, potom je pod vlašću akvilejskoga patrijarha i knezova Goričkih; od 1394. pod vlašću Venecije kao dio Rašporske gospoštije, na granici prema Pazinskoj knežiji. Naselje je stradalo potkraj XV.st. u tur. upadima u Ćićariju, kao i tijekom Uskočkoga rata, nakon kojega je između Dana i Vodica bila uspostavljena granica austrijskoga i mlet. teritorija. Njem. snage spalile su selo 10.VIII.1944., a zatečeno stanovništvo odvele u logor. Crkva posvećena sv. Ani u ruševinama je. Crkv. je uprava u Opatijskom dekanatu Riječke nadbiskupije.

R. Matijašić