Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Annales, periodična publikacija koju je 1991. u Kopru osnovalo i počelo izdavatiZgodovinsko društvo za južno Primorsko. Prvi mu je podnaslov Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin, a od 1994. Anali za istrske in mediteranske študije kada se dijeli u Series historia et sociologia (niz humanističkih i društv. rasprava) i Series historia naturalis (niz prirodoslovnih rasprava). Od 1996. suizdavačem mu je Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije iz Kopra. Od 1998. izlazi redovito po dva broja godišnje za svaki niz. Objavljuju se ugl. recenzirani izvorni znan. članci, u različitim tematskim sklopovima (povijest, umjetnost, jezikoslovlje, sociologija, demografija; zaštita prirode, biologija, kemija, maslinarstvo, ihtiologija i dr.), koji zemljopisno pokrivaju ponajprije sjev. jadransko područje. Članci su na slov., hrv., tal. i dr. svjetskim jezicima. Časopis izlazi u okviru Založbe Annales; glavni mu je urednik D. Darovec. Do 2003. izišlo je 16 brojeva u društvenom nizu, 15 u prirodoslovnom i 3 skupna broja.

D. Darovec


ANNALES, 1991.