Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Degrassi, Attilio, epigrafik (Trst, 8.XI.1887 – Rim, 1.VI.1969). Studij epigrafije i rim. povijesti završio je u Beču, a potom je 1912–32. bio nastavnik u tršćanskim srednjim školama. U tršćanskom zavodu za zaštitu spomenika (Soprintendenza alle opere d’antichità e d’arte di Trieste) počeo je raditi 1933., a iduće je god. premješten u isti takav zavod u Rimu. Predavao je epigrafiju i rim. povijest na sveučilištima u Padovi i u Rimu. Mnogobrojni su mu radovi iz epigrafije i stare povijesti (opće i sjevernojadranske) skupljeni u četiri sveska (Scritti vari di antichità, Rim 1962–71). Osobito je važna monografija Il confine nord-orientale dell’Italia romana (Bern 1954), o sjeveroist. granici antičke Italije. Obradio je i objavio rimskodobne natpise Poreštine i sjev. Istre u nizu Inscriptiones Italiae (X,2 – Parentium, Rim 1934., X,3 – Histria Septentrionalis, Rim 1936).

LIT.: G. B. Brusin, Attilio Degrassi, Aquileia Nostra, 1969, 40.

R. Matijašić