Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Della Vedova, Michele, pjesnik (Pula ili Galižana, XV.st.). Osnovni podatci o njegovu životu nisu poznati. Bio je jedini istar. pjesnik koji je u XV.st., slijedeći Dantea i Petrarcu, pisao na pučkom tal. jeziku. Njegov kratki spjev Lamento di un istriano per la caduta di Costantinopoli, podijeljen u tri pjevanja, odn. dana, nadahnut je padom Konstantinopola 1453. Njime je želio potaknuti Alfonsa III. Aragonskoga da navijesti rat Osmanlijama, koji su prijetili eur. civilizaciji.

LIT.: B. Ziliotto, La cultura letteraria di Trieste e l’Istria, Trieste 1913; F. Semi, Istria e Dalmazia: uomini e tempi, II, Udine 1992.

O. Moscarda Oblak