Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Dento (Dente), graditelj (XV.st.). God. 1425. po narudžbi Petra Beračića u Gračišću je na glavnome trgu gradio crkvu sv. Marije, jednu od najvrjednijih got. građevina u Istri, sa šiljastim svodom nad kvadratičnom osnovom. Elementi profilacija otvora upućuju na utjecaj sjevernjačke gotike.

B. Nefat