Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Dolina (tal. San Dorligo della Valle), zbijeno (osim u novom dijelu) naselje (45°36′N; 13°52′E; 110 m nadm. vis.); 911 st. (2001), tršćanska pokrajina. Smješteno je uz slov. granicu, na flišnom Bregu pod krškim rubom, na blagoj padini nanosa rijeke Glinščice. Nekoć poljodjelsko područje stanovnici kojega su se još nakon II.svj. rata bavili vinogradarstvom i maslinarstvom, danas ima obrtničko-industrijsku zonu pa raste udjel zaposlenih u sekundarnim i tercijarnim djelatnostima. U blizini je naftni terminal i naftovod prema Austriji i Njemačkoj. U srednjem je vijeku važno crkveno središte. Župa i naselje u latinskom se obliku Vallis prvi put spominju 1247. Bila je rezidencija tršćanskoga biskupa, koji je bio i dolinski župnik. Za spora s koparskim biskupom (1452–55) u Dolini je bilo sjedište tršćanske biskupije. Važno glagoljaško središte; vrijedan arhiv, koji je između dvaju svjetskih ratova prenesen u Zagreb. Slovenska škola postoji od 1809. U drugoj pol. XIX.st. jedno je od središta preporodnog pokreta. God. 1878. održan je veliki tabor tršćanskih i istarskih Slovenaca i Hrvata. Među običajima ističe se Majenca, narodna priredba obilježavanja početka proljeća, prve nedjelje u svibnju. Crkve sv. Dorliga, sv. Martina i sv. Josipa.

A. Kalc