Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Dolžan, Angel, graditelj orgulja, orguljaš i skladatelj (Trst, 2.V.1839 – Trst, 17.II.1906). Skladao je duhovnu glazbu (nabožne pjesme, više misa). Djelovao je u Trstu kao orguljaš u crkvama Santa Maria Maggiore i Sant’Antonio te bio vlasnik stolarske radionice za proizvodnju orgulja. Surađivao je s venecijanskom radionicom graditelja orgulja Bazzani. Izradio je i popravio orgulje u mnogim crkvama na ist. obali Jadrana. U Istri je izgradio one u crkvama u Pićnu (1888) i Momjanu (1896) te popravio one u Vodnjanu (1887).

LIT.: G. Radole, L’arte organaria in Istria, Bologna 1969.

R.