Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Dračevac, naselje 9km jugoistočno od Poreča, na poljoprivrednom području između Žbandaja i Fuškulina (45°11′N; 13°40′E; 87m nadm. vis.); 130st. (2001). Na sjecištu je lokalnih prometnica koje povezuju sva okolna sela u zaleđu Poreča. Stanovništvo se pretežito bavi poljodjelstvom (vinogradarstvo, žitarice, masline, povrtlarstvo) i stočarstvom (goveda, svinje). Teren je ravničarski s pravilnim stožastim brežuljcima na kojima su često ostatci gradinskih naselja (Malovar, → Picugi, Montižana). Naselje je nastalo u sr. vijeku, bilo je obzidano (terra murata) i imalo je manju utvrdu za obranu. Prve morlačke obitelji, izbjeglice pred Osmanlijama, Mlečani su naselili 1573 (šest obitelji), a 1623. nakon kužnih epidemija još 19 obitelji. Zahvaljujući poljoprivredi, selo se razvijalo, osobito u drugoj pol. XIX. i poč. XX.st.

R. Matijašić