Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Dvorničić, Mate (Matko), pravnik pjesnik, pripovjedač i publicist (Vrbnik na Krku, 23.IV.1886 – Vrbnik, 26.I.1961). Bogosloviju studirao u Zadru, a pravo u Zagrebu, Grazu, Pragu i Berlinu te diplomirao u Lavovu 1913. Radio kao odvjetnik. U vlastitoj nakladi 1933. u Crikvenici je objavio knjigu pjesama, crtica, feljtona i novela Lišće moga granja, s čakavskim stihovima i dijalozima unutar štokavske prozne fakture. U pjesmama prevladavaju zavičajni, socijalni i erotski motivi, uz veličanje prirode, refleksivnost, duhovitost i zajedljivost. Pokrenuo je i uređivao časopise naglašene jugosl. orijentacije Čas i Slavenski Jadran, a surađivao je u mnogobrojnim periodicima. Bavio se fenomenom čakavice kao književnoga izraza i narodnom poezijom. Objavljivao tekstove s područja prava, politike, jezikoslovlja, filozofije, povijesti, psihologije, sociologije, antropologije, etnologije i dr., posebice povezanih s Istrom, Hrvatskim primorjem i kvarnerskim otocima. Njegova znan. i knjiž. ostavština vrlo je bogata, ali nesređena.

LIT.: V. Spinčić: Crtice iz hrvatske književne kulture Istre, Zagreb 1926; A. Rojnić: Naši pisci i naše knjige. Poslijeratna književna produkcija o Istri, Istra, 1933, 14–16; V. Antić, Rijeka u hrvatskoj književnosti XIX. i početkom XX.stoljeća, u: Rijeka (zbornik), Zagreb 1953; A. Barac, Književnost Istre i Hrvatskog primorja, Zagreb 1968; M. Stojević, Čakavsko pjesništvo XX.stoljeća, Rijeka 1987; M. Strčić: Frankopan i Dvorničić, najznamenitiji pjesnici s otoka Krka, u: Krčki kalendar, 1993.

B. D. Biletić