Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Estavela, amaterska speleološka udruga u Kastvu, nevladina i neprofitna organizacija, koju su osnovali 29.X.1997. Ž. Fućak, A. Kapidžić (predsjednik udruge), Ž. Tijan, D. Tuhtan, Z. Jelušić, D. Reš, B. Jugovac, N. Novković, M. Vučinović i E. Krivac sa zadaćom pronalaženja, istraživanja, izmjere, dokumentiranja i mogućega korištenja podzemnih krških pojava, te odgoja budućih speleologa. Njezini su članovi amateri različitih profesija. Njihova su najvrjednija dostignuća istraživanja jame kraj sela Bani i jame iznad sela Jelovičani (obje u Kastavštini), zaštita Šparožne jame (prirodna spomenička baština), u kojoj su nađeni ostatci špiljskoga medvjeda iz razdoblja kasnoga pleistocena, i otkriće dvaju novih organizama – stanovnika podzemlja Ćićarije: lažipauka (Opilionida) i nove vrste kornjaša (Coleoptera). Članovi Estavele pronašli su 2000. Lovranske laziće, najdulju jamu planine Učke, duboku 152m.

LIT.: D. Reš, Pet godina uspješnog rada ‘Estavele’ (1997–2002), Zbornik Kastavštine, 2003, 11.

D. Munić