Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Fabris, Karlo, svećenik i političar (Roč, 24. XII. 1833 – Trst, 25. VII. 1909). Za svećenika zaređen 1856; bio župnik i dekan u Buzetu do 1882., a zatim u Trstu župnik i biskupski nadzornik za vjeronauk. Počasnim kanonikom postao je 1892., dekanom 1894. te kanonikom 1904. Bio je zastupnik vanj. općina Kopra, Pirana i Buzeta u Istarskome saboru 1877–83., kojemu je tada bio i tajnikom. Bio je dobar govornik. Pratio je i podupirao razvoj koparskoga kotara.

LIT.: B. Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, Pazin 19671.

R.