Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Fachinetti, Michele, pisac i političar (Vižinada, 7. X. 1812 – Vižinada, 22. X. 1852). Gimnazijsko je školovanje završio kod koparskih pijarista, a studij prava 1840. na Sveučilištu u Padovi. Od 1837. ugl. je boravio u Vižinadi. Surađivao je s P. Besenghijem degli Ughi i S. Pellicom te u tršćanskom časopisu La Favilla koji je promicao romantičarske ideale i poetiku, 1836–46., objavljivao pjesme. Ponesen eur. revolucionarnim pokretima posvetio se politici te je 1848. izabran za istar. zastupnika u Ustavotvornom saboru u Beču. Objavljivao je polit. članke u listovima Osservatore Triestino, Il Messagiero dell’Adria, Giornale di Gorizia i dr. U Trstu je 1850. osnovao i do 1851. uređivao dvotjednik Il Popolano dell’Istria kojim je pridonio širenju prosvjete i kulture u najširim istar. društvenim slojevima. Držao je da knjiž. i novinarska djelatnost imaju ćudoredno, vjersko i polit. poslanje, kojemu je svrha prosvjećivanje, izobrazba, kult. i gosp. napredak naroda te promicanje kršć. sloge među ljudima. Tim se načelima vodio u svojim kratkim prozama, sonetima, lirskim pjesmama, epu i novinarskim radovima pisanima u skladu s predromantičnom i romantičnom poetikom. Djelo mu je prožeto osjećajima kršć. bratstva i dobrote, te su ga suvremenici doživljavali kao »laičkoga svećenika« ili »župnog pjesnika«: tekstovi su mu sročeni poput jasnih ili metaforičnih propovijedi, kojima je čitatelje, svoje zemljake, želio povesti putem dobra, potaknuti na ljubav prema bližnjem, na domoljublje i pobožnost. Takva načela religioznoga romantizma razvidna su u sonetu Civiltà cristiana universale. U novinarskoj prozi razabire se njegova odmjerenost, uravnoteženost, kršć. milosrđe, poznavanje gosp. i društv. problema zavičaja. U njegovu najopsežnijem djelu, maloj poemi Frate Felice (1847), vidljiv je knjiž. utjecaj A. Manzonija, poglavito u izboru pov. zbilje u koju su smješteni gl. likovi i u kojoj se razvija pjesnička radnja. Posmrtno mu je objavljena zbirka Poesie e prose di Michele Fachinetti istriano (Kopar 1865., uredio Carlo de Furegoni).

LIT.: G. Saba, Michele Fachinetti, Pagine Istriane, 1950, 4.

E. Deghenghi Olujić