Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Fajdetić, Vladimir, muzikolog, glazb. kritičar i pedagog (Lički Novi kraj Gospića, 17.XII.1924 – Rijeka, 10.VII.1981). Gimnazijsko školovanje završio je u Zagrebu, gdje je polazio Hrvatski državni konzervatorij i učio violinu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je nar. književnost i franc. jezik, a studij muzikologije i pov. umjetnosti završio na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (D. Cvetko). Po završetku studija bio je violinist u orkestru riječke Opere, a uz to se bavio ped. djelatnošću u riječkim srednjim školama, pisao glazb. kritike i objavljivao ih u riječkom Novom listu i na Radio Rijeci, gdje je dugo bio i urednikom pojedinih glazb. emisija. Objavio je više studija o problematici glazb. izričaja Hrvatskoga primorja i Istre, te o pojedinostima vezanim za neke osobe i glazbena zbivanja. Bio je suradnik JAZU. Gl. djela: Narodna glazba Hrvatskog primorja, Istre i Kvarnerskih otoka (1964); Glazbeni izraz Senja (1968); Freske sviraju na narodnu (1971); Dvije hrvatske narodne mise iz Istre (1974–75).

M. Marić