Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, visokoškolska ustanova za izobrazbu kadrova u hotelijerstvu i turizmu, s dodiplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijima, te stručnim studijima. Član je Sveučilišta u Rijeci. Sjedište mu je u Iki kraj Opatije. Njegova povijest započinje 1960., osnutkom Više ekonomske škole ugostiteljskog smjera, koja je 1969. prerasla u Odjel za ugostiteljstvo i turizam Ekonomskog fakulteta u Rijeci, kao specijalistički četverogodišnji sveučilišni studij. Odjel je 1974. postao samostalni Hotelijerski fakultet u Opatiji, a od 1999. ima sadašnji naziv. Na Fakultetu radi 60-ak nastavnika u svim zvanjima, na pet katedri: za poslovnu ekonomiju, za makroekonomiju, za turistički menadžment, za hotelski menadžment, za poslovne strane jezike. Prosječno ima 3000 upisanih redovitih i izvanrednih studenata. Četverogodišnji dodiplomski studij izvodi se u trima smjerovima: Hotelijerstvo, Hotelski menadžment i Turistički menadžment, a dvogodišnji stručni studij ima također tri smjera: Hotelijerstvo, Restoraterstvo i Turizam. Poslijediplomski znanstveni studiji provode se u dvama programima: Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu i Menadžment u suvremenom hotelijerstvu. Svi programi studija izrađeni su i provode se na temelju znanstvenih i praktičnih istraživanja, analize i ocjene stanja i tendencija u gospodarskim sustavima hotelijerstva i turizma. Fakultet ima razvijenu suradnju s inozemnim i domaćim visokim učilištima te znan. ustanovama na području gospodarstva, hotelijerstva i turizma. Priređuje međunarodne, nacionalne i lokalne skupove. Izdavač je sveučilišnih i stručnih udžbenika, zbornika i dr. publikacija te časopisa Tourism and Hospitality Management, u suradnji s nekoliko instituta i fakulteta iz Austrije, Italije i Slovačke.

R. Matijašić


FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT, OPATIJA, zgrada u Iki