Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Falzari, Felix, kapetan fregate, književnik (Venecija, 23.III.1859 – Tulln, kraj Beča, 21.IX.1912). Završio je Pomorsku akademiju u Rijeci 1876. i stupio u Austroug. ratnu mornaricu te služio na brodovima, a 1885–1906. u različitim mornaričkim ustanovama u Puli (Hidrografskom zavodu, Mornaričkoj bolnici, zapovjednik Mornaričkoga zatvora). God. 1908. u mirovini mu je dodijeljen čin kapetana fregate. Surađivao je 1895–96. s F. Leharom, tada voditeljem mornaričkog orkestra u Puli, napisavši mu libreto za operu Kukuschka, a Lehar je za boravka u Puli uglazbio sedam njegovih pjesama (ciklus Waidmannslieder, op. 26). Preveo je na njem. libreto opere A. Smareglie Nozze istriane, što ga je napisao L. Illica (Istrianische Hochzeit, 1895). Objavio je zbirke novela i pripovijedaka: Orto. Sommernachtstraum (Dresden 1901), te Istrianische Novellen und andere Erzählungen (Linz, Wien i Leipzig 1903). Radnja većine pripovijedaka iz potonje zbirke zbiva se u malim mjestima u Istri. F. opisuje život običnih »malih ljudi« različitih narodnosti – siromašnih hrv. seljaka i ribara, tal. obrtnika, austr. vojnika u Puli i na ratnim brodovima i dr.

LIT.: D. Winkler, Fregattenkapitän des Ruhestandes Felix Falzari, Marine – Gestern, Heute, Wien 1981, 1; T. Arambašin, Traganje za malo znanim piscem »Istarskih novela«, u: Koliki su te voljeli, moja Pulo, Zagreb 1996.

B. Dobrić