Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Farina, Romano, novinar (Višnjan, 19. III. 1929 – Rijeka, 27. VIII. 2000). Nakon završetka II.svj. rata surađivao je u listu Il Nostro Giornale, potom je postao članom uredništva dnevnika La Voce del Popolo. Pisao je članke, kratke priče i pjesme, ironična i vesela ugođaja, prožete poletom. God. 1976. nagrađen je Zlatnim perom Hrvatskoga novinarskoga društva. Najveće je priznanje dobio za reportaže: 1980. prvu i 1981. drugu nagradu na natječaju Istria Nobilissima. Pjesme su mu uvrštene u Antologia dei Poeti dei gruppi nazionali i objavljivane u knjiž. časopisima na više eur. jezika. Njegove pjesme na mlet. dijalektu zabavne su i pomalo podrugljive. God. 1989. objavljena mu je knjiga Itinerari istriani, zbirka dviju novela i 55 reportaža vrijednih za upoznavanje Istre.

A. Pellizzer