Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Anžići, naselje u unutrašnjem dijelu zap. Istre, 21km sjeveroistočno od Poreča, općina Višnjan (45°15′N; 13°47′E; nadm. vis. 300m); 44st. (2001). Naselje zbijenoga tipa smješteno je na blagoj uzvisini, na lokalnoj cesti udaljenoj 2km od državne ceste (D 21). Gosp. osnovu čine poljodjelstvo i stočarstvo. U neposrednoj blizini naselja nalazi se arheol. nalazište Muntajana (Montižana). A. Šonje otkopao je ondje 1973. ostatke ranobiz. bazilike sv. Agneze iz sred. VI.st. U tlocrtu crkve vidi se središnja kultna prostorija s poligonalnom apsidom, a bočni prostori imaju polukružne apside; sve na pročelju sjedinjuje široki narteks. Koncepcijski je sličan tlorisu biskupskoga dvora u sklopu Eufrazijeve bazilike u Poreču. Podovi bazilike bili su prekriveni mozaikom s geometrijskim motivima, viticama, kantarom s prepletenom lozicom; pronađeni su ulomci mramorne pregrade i oltarne menze. Nalazi svjedoče o potpunoj izmjeni uporabe zdanja na poč. VII.st.

LIT.: A. Šonje, Bizant i crkveno graditeljstvo u Istri, Rijeka 1981.

Đ. Fabjanović