Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Figli della Lupa (tal. sinovi Vučice), dječja režimska fašistička organizacija koja je okupljala predškolsku i školsku djecu do 8.god. života. Osnovna joj je zadaća bio odgoj u faš. duhu te priprema za ulazak najmlađih u organizacije → Balilla i Piccole Italiane. Osnovana je poč. 1930-ih kao organizacije Pre Balilla i Pre Piccole Italiane unutar organizacije → Opera Nazionale Balilla, a od 1937. dio je → La Gioventù Italiana del Littorio. U Istri je bila malobrojna i ugl. je zahvaćala gradsku predškolsku djecu upisanu u vrtić. Na selu nije bilo interesa za tu organizaciju.

D. Dukovski