Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Fortunat (lat. Fortunatus), biskup i patrijarh (Trst, sred. VIII.st. – Moyenmoutier, Francuska, ? 824). Bio je patrijarh u bizantskom Gradu i metropolit istarske Crkve (803–824). U to je vrijeme bio naklonjen frankofilskoj politici te je 803. pobjegao Karlu Velikomu, koji je crkvi u Gradu dodijelio određene povlastice. Sudjelovao je na → Rižanskoj skupštini 804. Bio je biskupom u Puli (806–810). Njegov povratak u Grado obilježila je živa graditeljska djelatnost. Aachenskim mirom 812. njegovo je metropolitansko područje razdijeljeno između biz. lagune Venecije i Istre pod franačkom upravom. To je uzrokovalo promjenu njegovih profranačkih stajališta, te je podupro pokret Ljudevita Posavskoga protiv franačkoga vrhovništva. Stoga je 821. morao pobjeći, i to preko Zadra u Carigrad. Odatle je 824. u pratnji grčkoga poslanstva došao na dvor Ludovika Pobožnoga. Pretpostavlja se da je tada imenovan opatom-biskupom samostana u Moyenmoutieru.

LIT.: H. Krahwinkler, Friaul im Frühmittelalter. Geschichte einer Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts, Wien–Köln–Weimar 1992.

P. Štih