Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Frata, selo podno južnih obronaka brežuljka na vrhu kojeg je naselje Tar, (45º18′N; 13º38′E; 51mnadm. vis.); 58 st. (2001), grad Poreč. Fizionomski je srasla s Tarom, pa čini njegovo južno predgrađe. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom (uzgojem maslina, vinove loze i voća), a dio ih radi u turizmu i uslužnim djelatnostima. Područje je bilo naseljeno u prapovijesti i antici. F. se spominje od 1560. do 1590. Mlečani su u nju naseljavali dalmatinske i crnog. izbjeglice pred Osmanlijama. Župa sv. Mihovila osnovana je 1596., a 1847. ujedinila se sa župama Tar i Vabriga. Jednobrodna crkva sv. Mihovila arkanđela na nekadašnjem groblju, s parom plitkih kapela i dubokim pravokutnim svetištem, izgrađena je vjerojatno u XVI.st., a temeljito pregrađena u XVIII.st. Glavni je oltar iz XVIII.st., a drveni bočni oltari iz XVII.st. Dio umjetničke i liturgijske opreme čuvaju se u sakralnoj zbirci u Taru.

LIT.: I. Grah, Izvještaji porečkih biskupa Svetoj Stolici (1588–1775), Croatica Christiana periodica, 1983; D. L. Ratković, E. Uljančić Vekić, Crkvena baština župe Tar: Tar, Vabriga, Frata, Tar 2003.

N. Nefat