Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Gabršček, Andrej, publicist, nakladnik i političar (Kobarid, 26.XI.1864 – Ljubljana, 23.VI.1938). Učiteljsku školu završio je 1883. u Kopru. Ondje je došao u doticaj s V. Spinčićem, koji je utjecao na njegova polit. i nac. stajališta. Već je u učeničkoj dobi pisao tekstove za slov. liberalne časopise. U Gorici je 1889–92. i 1912–14. izdavao, a do 1915. i uređivao glasilo Soča (odn. Nova Soča) te izdavao Adriatische Post (Gorica i Pula 1899). Od 1893. bio je nakladnikom u vlastitoj tiskari s podružnicom u Puli (koju je vodio J. Krmpotić). Bio je među vodećim slov. političarima u Austrijskom primorju (član polit. društva Sloga, predsjednik izvršnog odbora liberalne Narodnonapredne stranke). Objavio je zbirku Narodne pripovedke v Soških planinah (Gorica 1910) i djelo Goriški Slovenci. Narodne, kulturne, politične in gospodarske črtice (I–II., Ljubljana 1932–34), a u rukopisu mu je ostalo nedovršeno djelo slične tematike o Trstu i Istri.

LIT.: B. Marušič, Primorski čas pretekli, Koper 1985.

B. Marušič