Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

gastald ili kaštald (srednjovj. lat. gastaldio/castaldio, od langobardskoga gastald), naziv za obnašatelje različitih službi u sr. vijeku. Potječe iz langobardskoga društva (→ Langobardi), gdje su gastaldi bili upravitelji kraljevskih posjeda, a potom se, mijenjajući značenje, proširio na druga područja Italije i na ist. Jadran. U osnovi označava upravitelja. U Istri se javlja kao niži općinski službenik (prvi spomen: Almerik u Kopru, 1145), upravitelj sela ili određenoga područja (Pribislav, barbanski g. 1199), a najduže se zadržao kao naziv za poglavara → bratovštine. Jedno je vrijeme namjesnik akvilejskoga patrijarha u Istri nosio naslov glavnoga gastalda (gastaldio generalis).

M. Levak