Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Arena di Pola, L’, dnevnik koji je izlazio kao najvažnije promidžbeno sredstvo tal. Odbora nacionalnog oslobođenja, a poslije istar. ezula u Italiji, od 29.VII.1945. do 31.VII.1947., tj. za sve vrijeme postojanja Savezničke vojne uprave te nakon egzodusa građana Pule. Bio je tiskan na jednome listu, s vijestima iz svijeta i Julijske Venecije na naslovnoj stranici te s člancima lokalnoga značaja na drugoj. Tijekom 1945. nije se osjećala nesnošljivost prema Hrvatima, bivšim partizanima i komunistima, te se racionalno pokušavalo upozoriti na nezavidan položaj Talijana u Puli i Istri, a više se pozornosti posvećivalo uvjeravanju i razbijanju predrasuda hrv. stanovništva o fašistoidnosti svih Talijana. Glavna uređivačka politika dnevnika od ožujka do svibnja 1946. bila je razlučivanje talijanstva fašizma od talijanstva građ. demokracije, pa su u tom smislu osuđeni postupci vođa istar. fašizma koji su i nakon kapitulacije Italije surađivali s nacistima, a tada im se sudilo u Trstu. Sa zaoštravanjem polit. situacije u gradu i članci u novinama postajali su netolerantniji, protuhrvatski, protukomunistički i protusaveznički. Kada je u veljači 1947. osnovan Istarski revizionistički pokret (Movimento Istriano Revisionista) sa sjedištem u Gorici, njegovim je glasilom od 11.IX.1947. postala L’Arena di Pola, u kojoj su također provedene kadrovske preinake. U prvom uredništvu transformiranih novina bili su: Corrado Belci, Giuseppe Bacichi, Rodolfo Manzin, Anteo Lenzoni, Pasquale De Simone i dr. List nastavlja izlaziti i nakon Londonskog i Osimskih sporazuma, i to kao tjednik Društva Slobodne općine Pula u egzilu, potom kao dvotjednik od rujna 2001. u Milanu, a od 30.III.2003. izlazi u Trstu.

LIT.: D. Dukovski, Rat i mir istarski: Model povijesne prijelomnice 1943–45, Pula 2001.

D. Dukovski


L’ ARENA DI POLA, 1946.