Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Geršić, Ivo, arhitekt (Slavonski Brod, 23.X.1915 – Zagreb, 4.V.2002). Diplomirao je 1938. na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Potom je radio u tehn. odsjeku grad. poglavarstva u Zagrebu i u sekciji za održavanje pruga u Slavonskom Brodu. Od 1942. do 1944. bio na službi u Ministarstvu zdravlja NDH, a nakon II.svj. rata u Ministarstvu narodnog zdravlja NRH u Zagrebu. Od 1949. do umirovljenja 1980. radio je u Arhitektonskom projektnom zavodu u Zagrebu. Predavao je perspektivu na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1950–63., a 1978–82. bio je i član Savjeta Međunarodne federacije za bolnički inženjering. Projektirao je i izveo 27 zdr. i škol. zgrada, od kojih su ginekološki i dječji odjel bolnice u Puli (1978) te dom zdravlja u Poreču (1972) posebno važni za Istru. Za životno je djelo 1992. dobio Nagradu »Viktor Kovačić« te 1998. Nagradu »Vladimir Nazor«.

LIT.: Arhitektura u Hrvatskoj 1945–1985, Arhitektura, 1986.

B. Nefat