Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Gervais, Drago (Dragutin), pjesnik, dramatik, prozaik i esejist (Opatija, 18.IV.1904 – Opatija, 1.VII.1957). Pravo diplomirao 1928. u Zagrebu te službovao u Crikvenici, Bakru i Bjelovaru. Za tal. uprave emigrirao je iz Istre, a od 1945. je u Beogradu, gdje je radio u Tanjugu, Institutu za proučavanje međunarodnih pitanja i Ministarstvu pomorstva. Od 1947. u Rijeci je bio u Generalnoj upravi trgovačke mornarice, 1949–54. ravnatelj Drame, a zatim do smrti intendant HNK-a Ivana pl. Zajca. Sudjelovao je u pokretanju Riječke revije i kalendara Jurina i Franina. U književnosti se javio 1925., a prvu čakavsku pjesmu objavio je 1927. u tršćanskoj Istarskoj riječi. Surađivao je u mnogobrojnim periodicima. Veće zanimanje kritike privukao je zbirkom Čakavski stihovi (1929), objavljenom na poticaj V. Nazora. Više puta tiskana, ta je knjiga, zajedno s Ujevićevim, Nazorovim, Ljubićevim i Balotinim djelima snažno afirmirala čakavsku knjiž. riječ u novijoj hrv. književnosti i utjecala na generacije čakavskih pjesnika. Najuspjelije su mu humoristične i vedre lirske minijature, pisane melodioznom liburnijskom čakavicom, bogatom deminutivima. Skloniji je obradbi lika maloga čovjeka nego krajolika. Napisao je mnoštvo izvedenih komedija, od kojih je najpoznatija Karolina Riječka (1952), s elementima lakrdije, burleske, vodvilja, farse i persiflaže, te pučki igrokaz Duhi (1953). Autor je čakavske poeme Istarski kanat (1951), Kozerija i humoreski (1957), knjige pripovijedaka Bez domovine (1996) i dr. Suurednik je Antologije istarskih i primorskih narodnih pjesama (1954). Tekstovi su mu uglazbljeni i preneseni na film. platno. Također je objavio više stručnih pov. rasprava i članaka.

LIT.: G. Rabac Čondrić, Riječ i zvuk u poeziji Drage Gervaisa, Dometi, 1969, 6; M. Franičević, Drago Gervais (predgovor), Pet stoljeća hrvatske književnosti, Izabrana djela, 105, Zagreb 1973; M. Strčić, Drago Gervais, u: Drago Gervais, Moja zemlja (s bibliografijom), Pula–Rijeka 1979; Dometi, 1987, 7–9 (posvećen D. Gervaisu).

B. D. Biletić


Drago GERVAIS