PTOLEMEJ, Klaudije, Peta karta Europe, prema izvorniku izrađena u Veneciji 1562.