SIPAR, brončana emajlirana fibula, IX. st., Pula, Arheološki muzej Istre