RELATIVNI UDIO GLAVNIH AUTOHTONIH NARODNOSNIH SKUPINA U HRVATSKOM DIJELU ISTRE 1880–2001 (Napomena: za 1948. i 1953. stanovništvo većega dijela Bujštine, koji je bio u Zoni B STT-a, procijenjeno je i svrstano pod ostale.)