ŠPANJOLSKI DRAGOVOLJCI, faksimil dokumenta tal. Ministarstva unutarnjih poslova poslan prefekturama i kvestorima s imenima tal. državljana pripadnika XII. međunarodne republikanske brigade u Španjolskom građanskom ratu