A. TURINA, stambena zgrada na uglu Amfiteatarske i Istarske ulice u Puli